Terms of Services

Last updated: November 17, 2014

Please read these Terms of Service ("Terms", "Terms of Service") carefully before using the seomator.com website (the "Service") operated by Telekomconsulting, Inc ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned upon your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who wish to access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms, then you do not have permission to access the Service.

Communicatie

Door het aanmaken van een Account op onze service, gaat u ermee akkoord om je te abonneren op nieuwsbrieven, marketing-of promotiemateriaal en andere informatie die kunnen we sturen. Echter kunt u kiezen uit het ontvangen van om het even welk, of allen, van deze mededelingen van ons door het volgen van de link uitschrijven of instructies in elke e-mail die dat wij sturen.

Aankopen

als u wenst te kopen van een product of dienst beschikbaar gesteld via de Service ("aankoop"), kan u worden gevraagd bepaalde informatie die relevant zijn voor uw aankoop met inbegrip van, zonder beperking, uw credit cardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres, en uw verzendgegevens verstrekt.

u verklaart en garandeert dat

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

wij zijn voortdurend actualiseren aanbod van producten en services op de Service. We ondervinden vertragingen bij het actualiseren van de informatie over de Service en in onze reclame op andere websites. De informatie op de Service kan bevatten fouten of onnauwkeurigheden en mogelijk niet volledig of actueel. Producten of diensten kunnen worden mispriced, beschreven onnauwkeurig of niet beschikbaar op de dienst, en we kunnen niet garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie gevonden op de Service.

, daarom behoudt zich het recht te wijzigen of bijwerken van de informatie en te corrigeren van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Inhoud

onze Service kunt u post, koppelen, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen van bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("Content"). U bent verantwoordelijk voor de inhoud die je post op of via de Service, met inbegrip van zijn wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid.

door het plaatsen van inhoud op of via de Service, u verklaart en garandeert dat

Rekeningen

als u een account bij ons aanmaken, garandeert u dat u ouder dan 18 bent dat de informatie die u ons verstrekt nauwkeurige, volledige is en huidige te allen tijde. Onjuiste, onvolledige of verouderde informatie kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw account op de dienst.

u bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw account en wachtwoord, met inbegrip van maar niet beperkt tot de beperking van de toegang tot uw computer en account. U gaat ermee akkoord te aanvaarden van verantwoordelijkheid voor alle activiteiten of acties die onder uw account en wachtwoord plaatsvinden, of uw wachtwoord met onze Service of een service van derden is. U moet ons onmiddellijk aankondigen op de bewustwording van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

u mag niet gebruiken als een gebruikersnaam de naam van een andere persoon of entiteit, of die is niet legaal beschikbaar voor gebruik, een naam of handelsmerk dat is onderworpen aan enig recht van een andere persoon of entiteit anders dan u, zonder de juiste vergunning. U mag niet gebruiken als een gebruikersnaam namen die beledigend, vulgair of obsceen.

wij behouden het recht om de dienst te weigeren, rekeningen te eindigen, verwijderen of bewerken van inhoud, of orden in onze enige discretie te annuleren.

Intellectuele eigendom

de dienst en zijn oorspronkelijke inhoud (met uitzondering van inhoud die door gebruikers wordt verstrekt), functies en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Telekomconsulting, Inc en haar licentiegevers. De Service wordt beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van zowel de Verenigde Staten en andere landen. Onze handelsmerken en de handel jurk mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telekomconsulting, Inc.

Links naar de websites van de andere

onze Service kan koppelingen bevatten naar websites van derden of diensten die niet worden bezeten of worden gecontroleerd door Telekomconsulting, Inc.

Telekomconsulting, Inc heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud , privacybeleid en praktijken van websites van derden of diensten. Wij geven geen garantie dat het aanbod van een van deze entiteiten/personen of hun websites.

u erkent en stemt ermee in dat Telekomconsulting, Inc niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt, of vermeend te worden veroorzaakt door of in verband met gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of services die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites van derden of diensten.

stevig adviseren wij u om te lezen de voorwaarden en privacy-beleid van websites van derden of diensten die u bezoekt.

Beëindiging

wij kan beëindigen of uw account onderbreken en bar van toegang tot de dienst onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, onder onze eigen goeddunken, voor welke reden dan ook en zonder beperking, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van de voorwaarden.

als u wenst om uw account te beëindigen, kan u gewoon stoppen met gebruik van de Service.

alle bepalingen van de voorwaarden die door hun aard beëindiging overleven moeten overleven de beëindiging, met inbegrip van, zonder beperking, eigendom bepalingen, garantie disclaimers, schadeloosstellingen en beperkingen van de aansprakelijkheid.

Schadeloosstelling

u gaat ermee akkoord te verdedigen, te vergoeden en te houden onschadelijk Telekomconsulting, Inc en haar licentiehouder en licentiegevers, en hun werknemers, aannemers, agenten, officieren en bestuurders, van en tegen alle vorderingen, schade, verplichtingen, verliezen, verplichtingen, kosten of schuld, en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de erelonen van advocaten), als gevolg van of voortvloeiend uit een) uw gebruik en toegang van de dienst , door u of een persoon met behulp van uw account en wachtwoord; b) een schending van deze voorwaarden of c) inhoud geplaatst op de Service.

Beperking van aansprakelijkheid

in geen geval zal Telekomconsulting, Inc, noch zijn directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of filialen, zijn aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of schadevergoedingen, inclusief zonder beperking, gederfde winst, gegevens, gebruik, goodwill, of andere immateriële verliezen, die voortvloeien uit (i) van de techniek van uw toegang tot of gebruik van of onvermogen om te openen of gebruiken van de dienst; (ii) enig gedrag of inhoud van derden op de dienst; (iii) enige inhoud die is verkregen van de dienst; en (iv) ongeautoriseerde toegang, gebruik of wijziging van uw overdrachten of inhoud, of gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, al of niet we zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een remedie die hierin wordt gevonden te hebben gefaald in het wezenlijke doel.

Disclaimer

uw gebruik van de dienst is op eigen risico. De dienst wordt verricht op een "AS-IS" en "AS AVAILABLE"-basis. De dienst wordt verricht zonder garanties van welke aard ook, noch expliciet noch impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of loop van prestaties.

Telekomconsulting, Inc, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en zijn licentiegevers geven geen garantie dat een) de Service ononderbroken, veilig of beschikbaar zal functioneren op een bepaald tijdstip of locatie; b) eventuele fouten of gebreken zullen worden gecorrigeerd; c) de dienst is vrij van virussen of andere schadelijke componenten, of d) de resultaten van het gebruik van de dienst zal voldoen aan uw eisen.

Toepasselijk recht

deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetgeving van Californië, Verenigde Staten, ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen.

ons falen om af te dwingen enig recht of bepaling van deze voorwaarden wordt niet beschouwd als een opheffing van deze rechten. Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt bewaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven van kracht. Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Service, en vervangt en vervangt alle eerdere afspraken die wij tussen ons met betrekking tot de Service hadden kunnen.

Wijzigingen

wij behouden ons het recht, naar ons goeddunken, te wijzigen of te vervangen deze voorwaarden op elk gewenst moment. Als een herziening een materiaal is zullen we u, ten minste 15 dagen voordat nieuwe voorwaarden rekening effect merken. Wat vormt een materiële wijziging zal worden bepaald aan onze enige discretie.

door te openen of gebruiken van onze dienst na eventuele wijzigingen worden van kracht blijven, u gaat ermee akkoord te worden gebonden door de herziene voorwaarden. Als u niet met de nieuwe voorwaarden instemt, bent u niet langer gemachtigd om de dienst te gebruiken.

Neem contact op met ons

Als u vragen over deze voorwaarden hebt, gelieve ons te contacteren.